OFERTA

Jeśli chcesz aby zespół Matula zagrał w Twojej miejscowości/parafii/szkole - NAPISZ lub ZADZWOŃ!
tel.: 694 471 044 - Maria Pawlina
tel.: 668 676 113 - Aneta Pawlina
mail: koncerty@matula.com.pl

Oferta zespołu Matula:

1. Koncert EWANGELIZACYJNO - UWIELBIENIOWY

Podczas koncertu prezentowane są autorskie piosenki z płyty "Serce z ciała". Całość podzielona jest na dwie części: pierwsza- ewangelizacyjna, w której głoszony jest kerygmat, a każdy jego punkt dociera do słuchaczy przez czytane Słowo Boże, świadectwo i piosenkę o treści danego punktu kerygmatu.
Druga część to uwielbienie Jezusa, jest to najbardziej bezinteresowna forma modlitwy. Katechizm przypomina nam, że „uwielbienie jest tą formą modlitwy,
w której człowiek najbardziej bezpośrednio uznaje, iż Bóg jest Bogiem. Wysławia Go dla Niego samego, oddaje Mu chwałę nie ze względu na to,
co On czyni, ale dlatego że ON JEST” (KKK 2639)

CZAS TRWANIA: 1,5h - 2h
MULTIMEDIA: prezentacja multimedialna z tekstami piosenek, filmiki

2. Koncert kolęd "Matula Jezusa utula"

Czas Bożego Narodzenia to wspólne śpiewanie kolęd w rodzinach, szkołach, kościele.. Koncert kolęd jest propozycją wspólnego kolędowania publiczności
z zespołem Matula. Nieprzekombinowane aranżacje i profesjonalny podkład muzyczny pozwala stworzyć spotkanie, w którego centrum jest malutki Jezus.
Celem tego spotkania są słowa pastorałki "kolęda uczy miłości", dlatego podczas Matulowego utulania Jezusa nie może zabraknąć elementu ewangelizacji.
To nie tylko śpiewanie, ale czas przyjmowania Dobrej Nowiny "Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście
Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan." Łk 2, 10-11

CZAS TRWANIA: 1,5h - 2h
MULTIMEDIA: prezentacja multimedialna z tekstami kolęd

3. Wieczór uwielbienia

Czym różni się wieczór uwielbienia od koncertu ewangelizacyjnego? Podczas wieczoru uwielbienia wykonywane są pieśni znane, tzw. standardowe,
w połączeniu z modlitwą dziękczynienia, uwielbienia. Jeśli to tylko możliwe obecny jest opiekun duchowy zespołu ks. Jan Gierlak MS lub inny ksiądz,
który może wystawić Najświętszy Sakrament. W zależności od potrzeb tematyka i przebieg modlitwy jest do ustalenia. Nad wszystkim czuwa Duch Święty :)

4. Prowadzenie warsztatów muzycznych m. in. dla scholii, młodzieży

Podczas warsztatów muzycznych łączone są dwa aspekty muzyka i wiara. Jest to czas ćwiczenia strun głosowych i kondycji duszy. Wykształceni
muzycznie członkowie zespołu prowadzą zajęcia z rytmiki, emisji głosu, nauki gry na flecie prostym, nauki gry na gitarze. Poprzez zabawę wprowadzana
jest podstawowa wiedza muzyczna. Celem jest obudzenie lub wzmocnienie muzykalności. Duży nacisk stawiamy na rozumienie tekstu śpiewanych piosenek.
Aranżowane są piosenki, które śpiewa np. schola, lub zespół pracuje na własnym materiale.

5. Prowadzenie rekolekcji "BÓG - CZŁOWIEK - JA"

Rekolekcje dotykają problemu jakim jest RELACJA młodego człowieka z Bogiem, z drugim człowiekiem i samym sobą. Całość oparta jest na fragmentach
z Pisma Świętego, muzyce zespołu, pantomimach, świadectwach i wielu animacjach.

6. Oprawa muzyczna ślubów

W zależności o preferencji pary Młodej oprawa muzyczna podczas ślubu jest za każdym razem inna. Dobór repertuaru i konfiguracja muzyków
jest do ustalenia.